LOGIN

회원가입53,353,131
40,762
46,396

 
Date : 14-01-18 15:01
《来自星星的你》金秀贤融化冬日寒冷的温暖笑容
 Poster : xin_Q
View : 17,097  
ksh2.jpg
ksh1.jpg


金秀贤融化冬日寒冷的温暖笑容!

17日,Keyeast Ent.公开金秀贤在SBS《来自星星的你》拍摄场待机照,剧中拥有超能力的外星Hero在片场也用满满的活力感染着每一个人。

网友纷纷留言“与剧中克里斯马不同,现实中笑的这么灿烂”;“每集一小时过得好快”等。
Send to twitter posts. Send to facebook posts.